BALO CHANEL KÈM VÍ , DA LÌ BÓNG NHẸ

550.000

👜 BALO CHANEL 2in1 SUPER FULLBOX SEAL

 🌺 Size: 22cm

⚜️ Chất da lì có độ bóng nhẹ nặng tay

⚜️ Mã balo siêu cháy hàng

⚜️ Kèm 1 túi mini móc treo có thể tháo rời

⚜️ Logo tag code

⚜️ Fullbox seal bill

KH ĐƯỢC KIỂM TRA HÀNG RỒI THANH TOÁN

Mô tả

Mô tả

Z5257481065111 A52d3d398d5ab301905f958275acc14e Copy

Z5257481073093 D36d6e590c58f44d2e537414b3b34f4c Copy

Z5257481076187 Fbfd5e2743adaf65e731104c24500dd5 Copy

Z5257481082229 101ba1387314fe7a1be27e515d2449c8 Copy

Z5257481083661 F15774790d66ab891795c59105f9011d Copy

Z5257481084688 E612a872d9cde5fbf1ab25ac6c55c874 Copy

Z5257481086724 0f1acc8ef1ccc65ce2bef7ebd8b23e5e Copy

Z5257481090783 C6d2dfa624ba62c4daf51187459fa584 Copy

Z5257481091539 A93114d460de76ccd9e257ede18d1c9c Copy

Z5257481099125 1f1079e623891652fb896ed5de325893 Copy

Z5257481100081 Bd24198818b3c9306edd520ab21203f8 Copy

Z5257481100914 6f2ee1df10c45915d281f9102c4e90f7 Copy

Z5257481104998 8d3aca97c3370ba0691efef7216cd732 Copy

Z5257481107380 1ca0b501a0c1e84554b94e1034f8dd62 Copy