BALO CHANEL MINI SPFB

540.000

Balo Chanel mini spsl Fullbox seal

Size : miệng 31 x đáy 23 cm
-Mùa hè nhất định nên có vài chiếc balo
-hàng fullbox nguyên seal, tag logo sắt
-1 mầu đen da caviar khoá vàng

 

Mô tả

Mô tả

Z4489821156942 25df90a6b957db6896e340caab97d896 Copy

Z4489821156942 25df90a6b957db6896e340caab97d896 Copy

Z4489821380220 A258c8cfc83d7a7fb5512bb4283efa8d Copy

Z4489821381666 Bce411ac5eeb04e06fa648ce55b50787 Copy

Z4489821386123 E82721ed0c5c5aec0755b1c04d247f7c Copy

Z4489821388714 4ef716d9c3641876280f0403f3929b36 Copy

Z4489821398762 1f813702939088d27456f81fa0c463c8 Copy

Z

Z4489821399394 83852df5d962447e2b07f69c37c4ab01 Copy

Z

Z4489821400371 C6deb06096becfe8cae2971e0a40976b Copy

Z4489821572370 9bffd6cd538411c03f918bf3dcb6c3d9 Copy

Z4489821580271 349b1db4d7105f799de66cb51d1f248e Copy

Z

Z4489821582478 2fe4df966e59790f936d0781e9fbdd43 Copy

Z

Z4489821584937 A91ed346944e7f5f0c4049c8abd48cf7 Copy

Z4489821592241 2181ac81889b3074e609328b4c3cb5a0 Copy

Z4489821593479 037dfa9bacb34e8b155ee7ab7f6d79a1 Copy

Z

Z4489821596830 30b6d3a1b6b3cd9959c0582dd8e5078c Copy

Z4489821598983 De90ce4a5daa9654e4e39f72c3443e8a Copy

Z4489821598983 De90ce4a5daa9654e4e39f72c3443e8a Copy

Z4489821608496 3ea34086456a43648715a818ce6c1748 Copy

Z4489821611286 32df34dcfa5b2c6839c8b120b6b15707 Copy