BALO DIOR MINI SPSL SIZE 34

540.000

Balo Dior Backpack hàng Chuẩn Vip ( hàng chuẩn loại 1 )
Sl inb
Size : 34x41cm hàng không box
Hàng đẹp nét căng , chất vải thêu dày dặn

Mô tả

Mô tả