BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

450.000

🔥 vip có đường may mặt sau
👜 BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

🌺 Size: 18 x 21
⚜️Chất da họa tiết LV
⚜️Quai đeo điều chỉnh, mặt sau có đường may nhé
⚜️Phụ kiện khắc logo chi tiết, lót kèm code
⚜️Full 2 box ạ

Mô tả

Mô tả

Z4612002575964 8b714c916f6b5f4fda9d58321f367364 Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002578776 De0f186159ec963cf6207e5375d688f0 Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002586748 A19cbfac127a5d2ac469593e298fafdb Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002590661 0a3e18bbb4da2e76a6a943a2ecf866ad Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002592580 7b31bf91489b4e6e3267bcd0e08d6e4a Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002599720 Fc5842fc7ab0d9034ac7d49b5ff1546e Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002605625 D0113cf659df8e10242400ff40051a64 Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002615475 910e8f2b4303b30ec05083d077cf747f Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002623356 Da0127d0d531835cf6c358f4b79c308a Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002625304 82c69ff5726a5c0514bd894550a16cc7 Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002637720 9126b85565ab6582ce6ad2b6470c53d4 Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002642064 Ab22b5cf3bd2ce753d79e827d423399b Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002642338 Bfdce0d66567cd0cd33cf35a76edc148 Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002653930 4086f4a3a4acb8b80e310e316dcde13d Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002660485 A9e254e3d4f06d0381eaf9f40bd71c46 Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002663011 Bf8a7770d1e2b2c4e3542994326077c2 Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002671505 E097ce627cf1031ff25ecf013e19952a Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX

Z4612002678008 200151c5aa89a41b488e90ebd81cd3e3 Copy

BALO LV MINI SP FULL 2 BOX