CỐT HUYẾT THANH (THẢO DƯỢC TRỊ MỤN)

300.000

DIỆT KHUẨN GÂY MỤN
✨ THẢI ĐỘC DA
✨ THAY DA
✨ CÂN BẰNG DA
4 Giai đoạn xử lý mụn của CỐT HUYẾT THANH 💁Giúp se nhân mụn cực kì hiệu quả, chữa lành các vết thương trên da.
Từ đó giúp làn da căng bóng, mịn màng, sạch mụn.
𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 đ𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐫𝐢̣ – 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐦𝐮̣𝐧
𝑆𝑒 𝑚𝑢̣𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑠𝑢̛𝑛𝑔
Đ𝑎̂̉𝑦 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑢̣𝑛
𝑀𝑜̛̀ 𝑡ℎ𝑎̂𝑚
𝑆𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑢̣𝑛 𝑎̂̉𝑛
CỐT HUYẾT THANH cô đặc tinh chất trị mụn giúp da sạch mụn, mờ thâm.
☄️ HDSD: Sau khi làm sạch da, cho 1 lượng Cốt huyết thanh lên da và thoa đều, massage nhẹ cho dưỡng chất thẩm thấu vào da. Nên kết hợp Cốt huyết thanh sau khi sử dụng.
Da mịn và sáng đẹp hơn sau khoảng 1-2 tuần.
Mô tả

Mô tả

000b1bbd6172ae2cf76372 Copy Sao Chép

𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 đ𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐫𝐢̣ – 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐦𝐮̣𝐧
𝑆𝑒 𝑚𝑢̣𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑠𝑢̛𝑛𝑔
Đ𝑎̂̉𝑦 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑢̣𝑛
𝑀𝑜̛̀ 𝑡ℎ𝑎̂𝑚
𝑆𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑢̣𝑛 𝑎̂̉𝑛
CỐT HUYẾT THANH cô đặc tinh chất trị mụn giúp da sạch mụn, mờ thâm.
HDSD: Sau khi làm sạch da, cho 1 lượng Cốt huyết thanh lên da và thoa đều, massage nhẹ cho dưỡng chất thẩm thấu vào da. Nên kết hợp Cốt huyết thanh sau khi sử dụng.
Da mịn và sáng đẹp hơn sau khoảng 1-2 tuần.

0f0470dd3912f64caf03127 Copy Sao Chép

𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 đ𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐫𝐢̣ – 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐦𝐮̣𝐧
𝑆𝑒 𝑚𝑢̣𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑠𝑢̛𝑛𝑔
Đ𝑎̂̉𝑦 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑢̣𝑛
𝑀𝑜̛̀ 𝑡ℎ𝑎̂𝑚
𝑆𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑢̣𝑛 𝑎̂̉𝑛
CỐT HUYẾT THANH cô đặc tinh chất trị mụn giúp da sạch mụn, mờ thâm.
HDSD: Sau khi làm sạch da, cho 1 lượng Cốt huyết thanh lên da và thoa đều, massage nhẹ cho dưỡng chất thẩm thấu vào da. Nên kết hợp Cốt huyết thanh sau khi sử dụng.
Da mịn và sáng đẹp hơn sau khoảng 1-2 tuần.

06df7efd3332fc6ca523122 Copy Sao Chép

𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 đ𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐫𝐢̣ – 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐦𝐮̣𝐧
𝑆𝑒 𝑚𝑢̣𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑠𝑢̛𝑛𝑔
Đ𝑎̂̉𝑦 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑢̣𝑛
𝑀𝑜̛̀ 𝑡ℎ𝑎̂𝑚
𝑆𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑢̣𝑛 𝑎̂̉𝑛
CỐT HUYẾT THANH cô đặc tinh chất trị mụn giúp da sạch mụn, mờ thâm.
HDSD: Sau khi làm sạch da, cho 1 lượng Cốt huyết thanh lên da và thoa đều, massage nhẹ cho dưỡng chất thẩm thấu vào da. Nên kết hợp Cốt huyết thanh sau khi sử dụng.
Da mịn và sáng đẹp hơn sau khoảng 1-2 tuần.

6b29b76242198d47d408166 Copy Sao Chép

𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦 đ𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐫𝐢̣ – 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐦𝐮̣𝐧
𝑆𝑒 𝑚𝑢̣𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑠𝑢̛𝑛𝑔
Đ𝑎̂̉𝑦 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑢̣𝑛
𝑀𝑜̛̀ 𝑡ℎ𝑎̂𝑚
𝑆𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑢̣𝑛 𝑎̂̉𝑛
CỐT HUYẾT THANH cô đặc tinh chất trị mụn giúp da sạch mụn, mờ thâm.
HDSD: Sau khi làm sạch da, cho 1 lượng Cốt huyết thanh lên da và thoa đều, massage nhẹ cho dưỡng chất thẩm thấu vào da. Nên kết hợp Cốt huyết thanh sau khi sử dụng.
Da mịn và sáng đẹp hơn sau khoảng 1-2 tuần.

489acae90525ca7b9334178 Copy Sao Chép

CẢM ƠN KHÁCH PHẢN HỒI  930e231c6ad3a58dfcc2130 Copy Sao Chép

CẢM ƠN KHÁCH TIN DÙNG9329fc9aae55610b3844229 Copy Sao Chép

0551056048af87f1debe123 Copy

B9e1159eda52150c4c43175 Copy

PHẢN HỔI KHÁCH

Fc13850356cf9991c0de220 Copy