HM BIRKIN HOẠ TIẾT XINH

520.000

🔥 có hàng da dày dặn đẹp  DA THẬT

👜 HM BIRKIN HOẠ TIẾT SP

520k

 🌺 Size: 20cm

⚜️ Chất da togo dày mềm

⚜️ Form căng đẹp

⚜️ Phụ kiện dây đeo ổ khoá đủ

⚜️ Nobox

Mô tả

Mô tả

Z4635623509808 5d82684c26f0b45325c2a72996aca34e Copy

HM BIRKIN HOẠ TIẾT SP

Z4635623510734 7652bcbcae0526913db32316f6cacc99 Copy

HM BIRKIN HOẠ TIẾT SP

Z4635623514545 80be24e3e1731847bdef822a2d1a6ed5 Copy

HM BIRKIN HOẠ TIẾT SP

Z4635623518044 0dcc2cb1f6f50921a9e769f1f086a31b Copy

HM BIRKIN HOẠ TIẾT SP