HM BIRKIN TOGO SPSL FULLBOX (MÀU ĐEN)

520.000

HM BIRKIN TOGO SPSL FULLBOX
Size : 25cm
– Chất liệu : da togo ( da bò )
– Logo rõ nét, fullbox + túi vải hãng , tag Gold, mã code đủ

Mô tả

Mô tả

Z5103871468596 0d3999912287e6a892862946ebe1bfc0

Z5103871468676 3428d23f7d84f964809f6312c96f3ddf

Z5103872116037 B67cbd1bc8c7bfcf2b654bdba4318c7b

Z5103872116038 01a3fd15e9920e766b2e0bb38a7a36f0

Z5103872116283 05663c8ee7392c00820e229d6aa0b500

Z5103872116284 B303fddcb24b7a7d40b8f32667399dca

Z5103872116286 63e0b9118d0c9309f01973b3d8df1fc6

Z5103872116288 Cdd9debef3804f5279a3954216c7ca00

Z5103872116300 E884b86d8d4c6fbd89792326c9b5d9c2