LV ONTHEGO NEW VERSION SP FULL 2 BOX

540.000

🔥 81743-1 new bản vàng
👜 LV ONTHEGO NEW VERSION SP FULL 2 BOX
💰 540
✅ Size: 25cm
⚜️ Chất da hoạ tiết LV dày nặng tay
⚜️ Form căng đẹp, kèm dây đeo bảng to và ví móc treo
⚜️ Thiết kế mỗi mặt 1 màu, lót đỏ like auth kèm code
⚜️ Full 2 box

Mô tả

Mô tả

Z5317526649161 Cb2f4f9f78e377489b55bc025740ecd2 Copy

LV ONTHEGO NEW VERSION SP FULL 2 BOX

Z5317526649300 9119fb8f4080b839fd177af137bca2bd Copy

LV ONTHEGO NEW VERSION SP FULL 2 BOX

Z5317526649301 F7be43b5c83a3688a6668c5f794ad413 Copy

LV ONTHEGO NEW VERSION SP FULL 2 BOX

Z5317526649302 F9bfd9b32644f6a184c5c743904d96a8 Copy

LV ONTHEGO NEW VERSION SP FULL 2 BOX

Z5317526649303 25b0c57ee82ec0a7cb109da348838a01 Copy

LV ONTHEGO NEW VERSION SP FULL 2 BOX

Z5317526649311 11e5b83a8f67d54d7831dc749a4c4441 Copy

LV ONTHEGO NEW VERSION SP FULL 2 BOX