LV OTHEGO SPSL SIZE 41

550.000

LV OTHEGO SPSL Size 41

Hàng chuẩn SP – da thật 100% mềm mướt nắn bóp thoải mái vẫn về fom cũ khách nha🥰🥰🥰
-hàng kèm túi vải + hoá đơn+ code hãng đầy đủ!
❌ Hàng đảm bảo cực nét đẹp pk mạ vàng khắc logo hãng. Lót nhung đỏ!

xịn nobox

Mô tả

Mô tả

Z4343949135075 69b3d584ba99c903617186ed7376fa95 Copy

Z4343949143384 3b120c7f571ef151785819e1c0684386 Copy

Z4343949144251 A89f336f5a0c16eb9c8bb0cefbcd52f7 Copy

Z4343949146031 57755ce68c58e951aaf606e7bacf043f Copy

Z4343949148694 A97bd9be36c558951c35f79e784a0ab2 Copy

Z4343949152894 401772944b614043e300f7ef36d26eb3 Copy

Z4343949154019 B1481ffca5886ab75752a772c3042577 Copy

Z4343949154085 C627242ebf56a528c6cd01afd0b786a4 Copy

Z4343949161105 808fc99ba299540837ad710d8ef06408 Copy

Z4343949162265 E3bd58c38244314d8abf5f8aa9f6912a Copy

Z4343949169473 724e994860dc62daa7e4be242357151b Copy

Z4343949171205 381a1b0b40576e1c7300ad7872ebe455 Copy

Z4343949177012 Da85712c65f73cdaba4ea7c33595fda2 Copy

Z4343949177172 E165db4d2e926b5cb7b0f09a85e59194 Copy

Z4343949178629 B36760bbba0ac967d0cf5ff3531c3c7e Copy

Z4343949182561 5d684ff25876182a10eaec5437abdf23 Copy

Z4343949186936 14e2caea183117dff600bd19632ccd91 Copy

Z4343949191228 7bcc319e51a6a425a588f181537f9fe9 Copy

Z4343949191286 3d4638dec0d20fbe9012c88ff6ea7cc2 Copy

Z4343949191362 E97785f06f2ba9302f7f464cb79a65e9 Copy

Z4343949197292 6b74c6020a9cb3d25a05a2949ff1e42d Copy