TÚI XÁCH CHANEL MOON MINI FULLBOX

430.000

Chanel moon
🖤 Dáng mới ss23 của hãng. Hàng chuẩn fom tròn cứng cáp khác biệt hàng rẻ trên thị trường! 🥰
📦 full box nam châm + túi vải + code hãng!
🧷 17cm – 2 mầu ( đen & trắng )
🧷 Chất liệu da Caviar.
🧷 Quai cầm tay chỉnh 2 nấc !

Mô tả

Mô tả

Z5217758815471 Bcc0f2cdc8f7ee47243c76d7dcd60b18 Copy

Z5217758815473 51e673ddc66a6b8e8c0358de4e51f1e2 Copy

Z5217758815550 288f38131738f4609dce8163542e2f72 Copy

Z5217758815680 1c78ab47e5d94cf976e99fe06c5a84d9 Copy

Z5217758815812 9f3f20fe7f2c3d1ecc4e2eba87527643 Copy

Z5217758825985 C7d812497617ef0ea104e8ea3bfa8ac6 Copy

Z5217758825986 3ad1e78bba3ed0e8b8e97028e452090b Copy

Z5217758826170 54ab7d8eca9c429b6367e37675a8a907 Copy

Z5217758826171 87509b40bc4328b5d52806b4902fb9dc Copy

Z5217758826173 E28e2c1ed58146d3ceda6898a19422d5 Copy

Z5217758826209 5d234272db89fc94d544067a2ed57946 Copy

Z5217758826210 F7e08e80e720f31ecc5231d066e24d76 Copy