CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

540.000

🔥 xinh xắn ạ
👜 CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX
✅ Size: 20cm
⚜️ Chất da caciar dày đặc trưng của hãng
⚜️ Thiết kế mới đẹp lạ , mix phụ kiện vàng cao cấp
⚜️ Form căng đẹp
⚜️ Fullbox seal

Mô tả

Mô tả

 

Z5238378161829 7a420846e7357bd827d1107efcec61b3 Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5238378184654 3bf486a6b78815f7a469118b970c132c Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5238378187139 610ac64d062e661a3016a03ebf0baf2f Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5238378201546 Eebf1b12e3abded51b0929ef24570cea Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254127242798 9cc4868eab6c7485213b0238c6eb76fa Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254127248250 3d0d592d881bc8f8ae2905edb3069432 Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254127248251 11195274f6989dabf34fb7c6b61e5fa9 Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320659610 B5210af66b9a40b1a17bddd05a977771 Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320666420 91b21384b708d69794e396451c1b5265 Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320679404 1a7140cf3d7e9fe039606ff1405ef4ba Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320682356 074b80da04d7c140879e4808f349f911 Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320698988 B2f621909994247f4c0384cbb1d65594 (1) Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320701758 062e92d9d26dbd127aabf223bad0336c (1) Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320712986 D70944e509aacbdf94289e97e0f30602 Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320715547 5adc3440936a29382bc14455a31db547 Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320723643 91e4a675f888741d6e961f911161a219 (1) Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320735549 515df40bf41ed4da602b2b4a893ef5a8 (1) Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320738882 415046c31a02bf30a77f23703ef67f40 Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320745294 1ff4dcb100e0de219ee3dcdf001dedc4 Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320745587 8ea11e58df1a281c9672918ce2eb56ed Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320752698 Ffef13450dd7d27156d9a232dec8f4bc Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320767310 B7e22357797d13d51a343837bc3ac866 (1) Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX

Z5254320778894 9766c6a7a61ea2adcbd6c0600ead26f7 (1) Copy

CHANEL CASUAL QUAI XÍCH SP FULLBOX