CHANEL LOGO BAG FULLBOX SEAL

450.000

Chanel logo bag Fullbox Seal
👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL
-Chất da mềm Bộ logo hàng đắt loại 1
Full box bill nguyên seal* ruy băng

Size: 21cm ⚜️ Chất da lì dày mềm đẹp nặng tay ⚜️ Form căng đẹp, logo đính tỉ mỉ, lót kèm code ⚜️ Dây đeo xích mix quai da dài đeo chéo ⚜️ Fullbox + bill

Mô tả

Mô tả

Z4642797632974 A62df08f9128b0daa5f86c5639bf610c Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642797633200 A82835a641564b101d144682a297718f Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642797649579 21126d0bf0084e002db40f51a8070631 Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642797655651 84d0952658662822cebbe4b01251fcf1 Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642797656463 48157e120315b0a174943c02a05533de Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642797665104 8ed3485be4871eae60c8959d65eb982b Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642797666597 68b8b2b7e58033e855ac8bcbf8540d5c Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642797870895 41407c4ef331cd26a5a270a8839de9e3 Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642797878347 E7ff30e0be168d681e2876c75f7e0a81 Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642798055531 8150ac405464975dd06f8dd7654acace Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642798056134 E61fc4c60632e537e38ae48b72eb9967 Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642798068864 E4419bf87f0894261fce6e27005b86a0 Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642798074024 Edf3cca77afee25f54072f58c5f83815 Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642798076421 E00fc9360bed43e8b43cb1af059601ab Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642798077581 9b5948f7fc9d91d84d509dbffe5c7ca7 Copy

👜 CHANEL POCKET SP FULLBOX SEAL

Z4642798088591 B0618ae00c5cffd5bf6dc2a2d19fa41a Copy