GIỎ XÁCH PRADA HOT MỚI VỀ ĐEN TRẮNG

500.000

box trắng mã like auth
👜 PRADA SIDONIE SUPER FULLBOX
🌺 Size: 25cm 🌺 Màu: trắng & đen
⚜️ Chất da lì với thiết kế sang chảnh
⚜️ Form căng đẹp, lót kèm code, đáy cong like auth
⚜️ Kèm 2 dây đeo thay đổi: dây đeo chéo & quai kẹp nách
⚜️ Fullbox

 

còn 19 hàng

Mô tả

Mô tả

671 Về loại 1, box trắng mã like auth
👜 PRADA SIDONIE SUPER FULLBOX
🌺 Size: 25cm 🌺 Màu: trắng & đen
⚜️ Chất da lì với thiết kế sang chảnh
⚜️ Form căng đẹp, lót kèm code, đáy cong like auth
⚜️ Kèm 2 dây đeo thay đổi: dây đeo chéo & quai kẹp nách
⚜️ Fullbox

Z4071120201268 A4e5e543e6db002fa257d0759c39afe3

Z4071120205489 C821022b99af286caa1fbddec4b89495

Z4071120210557 Eb7b35ff9ca6c0bf20a1bef4546fa760

Z4071120210557 Eb7b35ff9ca6c0bf20a1bef4546fa760

Z4071120212479 4bde11a8976089beab39e602a68ff609

Z4071120214234 6deb94136f7227d704686e29fec4e6f5

Z4071120221029 9bf3e6855e4768bd0d4868954b51ce8f

Z4071120223059 F21a3c1afa79af469c3ff3a0d9429dd5

Z4071120223059 F21a3c1afa79af469c3ff3a0d9429dd5

Z4071120229390 7eeaad155c5bf7bcf580ed46b2c6d5a2

Z4071120236124 D7d1ad244e31c741dc0e78930565aa6e

Z4071120238469 C2a5a9aebfa965de003e2afaea9cc1be

Z4071120243066 8b01820507935db6bdc29298a4daa26a

Z4071120248503 570c5dfa521aeed08e46e43d8985ac77

Z4071120250102 24c4837781fe006a32b9055f7fcf1065

Z4071120256837 728fd1a8b76e552b044390b07c03903b

Z4071120260465 68e295219ea3b66f827a582660133bc1

Z4071120264727 F05e9aa1a830791675290a4f9504bef2