CHANEL WOC SPSL FULLBOX NAM CHÂM SEAL

420.000

CHANEL Woc Spsl Fullbox Nam châm Seal
– Size 19 cm
– CHẤT DA HẠT *LOGO TAG SẮT
– Phom chuẩn đẹp căng phồng dày dặn
– Dây xích dài đeo chéo
– Phụ kiện logo sáng bóng
Fulltag *code

Mô tả

Mô tả

Wocblk 800x

Woc2 800x

Woc 800x

Z4977176926887 750b9b4163b46945cd112b3a62596ad5

Z4977176926883 F5f433273eca484f337ddcbbc9a66609

Z4977176926765 4464450aeea9bf55c8c0db18b3972daf

Z4977176926743 26f364570c805324b3a16b395155e98f

Z4977176921346 441dce12e6610380febfb65b45cc9567