CÔNG SỞ CHANEL BẢN VIP DA THẬT

650.000

CÔNG SỞ CHANEL VỀ HÀNG SIZE 30CM

FULL LOGO MÃ COD

CHẤT DA DÀY, HÀNG CHUẨN ĐẸP

CHẤT LIỆU: DA CAO CẤP

Mô tả

Mô tả