CỐP CHANEL 2023 (MÀU TRẮNG)

570.000

💎Hàng chuẩn VIP 100%
💎Từ phụ kiện chất da fom túi đến lót bên trong đều chuẩn VIP
📦Box NAM CHÂM + hóa đơn VIP giấy nến + túi vải rút

Mô tả

Mô tả

Z4765928760800 567067a6faefea534e58b6ce172b54b5 Copy

Z4765928767693 0b89f1067912bccb7e0ad1c2e791a601 Copy

Z4765928769654 Ddaa33f2d529b8dc9d868b125ac73422 Copy

Z4765928793854 Aafc3d05c1857334d48cc6489591b07a Copy

Z4765928798610 C7f5a91a4ef1d31273fac6f6e8e5c7d7 Copy

Z4765928801035 E6b884018a48f9d2b1dbc4aa6845ef08 Copy