CHANEL HALF MOON SIÊU PHẨM

540.000

📦Fulbox NAM CHÂM +giấy nến +túi vải + bil VIP
➡️Chất da dê mềm mướt +tag mác +logo cod
➡️Hình dáng túi like AUT 99,99%

 

Mô tả

Mô tả

Z4755403276271 9f73847d42da9a9ea3bd804653202700

Z4755403284046 Ed33f6c3fdafdfae8126532754f09287

Z4755403284185 771e2d66bed32697af84d8b2b13e379e

Z4755403296659 00eb49b57f85d020915ad8316dd1613a