TÚI BALENCIAGA LE CARGOLE BAG

520.000

Về lô hàng siêu đẹp

Nobox nhưng túi rất dẹp từ form đến chất

 

 

 

Mô tả

Mô tả

2052693221 Tui Balen Moi Nhat Kem Vi

2052693527 Tui Kep Nach Balen Hobo Nu Dang Bau

Photo 5 16606437299491947162315

Z4766405694351 04a72a154fc2db9f62bded4baf2a0013

Z4766405707400 Fcbda2417f102baddfcab97e0c42cf94

Z4766405715648 72bc47e0b7cdd55f0975de2de7a63c8d

Z4766405717941 2421eff2263d7bd24043e2c324305691