SET 3 GUCCI FULLBOX SEAL

490.000

SET 3 GUCCI FULLBOX SEAL
490k
Size : 26 cm
Dáng unisex hàng loại 1 nha, đẹp xuất sắc luôn , hàng tách rời có thẻ làm ví hoặc clutch cầm tay
-phụ kiện like auth . full box, bill, card

Mô tả

Mô tả

Z4755532789068 E464c20f9fb84f3b0c8a7bf4be5c4eda

Z4755532796233 1e9f4428e91688825696ebd334e6de5d

Z4755532805623 A1f998ae219278bc7d1da98a7369a13e

Z4755532806901 86f36d0392d2ec6c3f133e741f9df375

Z4755532809913 2713dbe8fab7a266d11435f9995e8d94

Z4755532819107 B49556a536715ac56174de9b7b51fde8

Z4755532819326 05d6fad18103279326dfa1d95440a39c