DIOR MINI DÁNG NGANG DA BÓNG SP FULLBOX

550.000

🔥Dior 🔥Mã 5119 ➖sz 15cm ➖fullbox hộp hổ + sổ thẻ dior+ túi vải + bill ➖logo rõ nét , form đứng, dáng túi sang

MÀU TRẮNG VÀ ĐEN

 

Mô tả

Mô tả

Z4605009928639 819c3b179cc45cae95a9c2981075140d Copy

Z4605009940377 63f7568b8eb5591f3da3fc7aa0183e58 Copy

Z4605009940641 E1b727141a50db935d9f61071e47c46b Copy

Z4605009954950 52968fe60802500f1ca7a30186e2266b Copy

Z4605009974020 89228a24dc82845262322660b9dc95b3 Copy

Z4605009978772 6506c2ef9cb02a985dbb10a80169fdcf Copy

Z4605009979018 767b7944500e7fc82de6b6d515919d8b Copy

Z4605009988906 Cfdcf2548ac86ece592f8876cf47ea8c Copy

Z4605009995401 51d9e55b41664dcb839015c5e68ca9a1 Copy

Z4605010000471 388d1f2668c0ac28035bf74398a1b175 Copy

Z4605010000471 388d1f2668c0ac28035bf74398a1b175 Copy

Z4605010012423 4ee0b26e9e7684941149e25c9cd90c20 Copy

Z4

Z4605010027518 56ba9cca527a006c98bad4f1752d3d88 Copy

Z

Z4605010033426 386e5e69be9adf38db215f18868a0e26 Copy

Z

Z4605010035419 5a42c750fa5e028f557f6171aa1bb523 Copy