LV LOOP SUPER VIP 2 BOX

430.000

LV LOOP SUPER VIP 2 BOX SEAL

Size : 22cm
❌Loại chuẩn & đẹp ạ
👉🏻full 2box nam châm nguyên seal + box cartoon
👉🏻da thật 100% . Toàn bộ phụ kiện mạ vàng sáng,đc khắc logo hãng
👉🏻kèm 2 quai: quai xích + quai da
👉🏻hàng bên ngoài đẹp,nét hơn trong ảnh nhiềuu

Mô tả

Mô tả

Z4343957848894 30169ce3550d28e8ecb8194412951546 Copy

Z4343957852020 Ec18f318c43f367789dff044511be285 Copy

Z4343957857967 7bafdced7954c1e202574b2e77d77691 Copy

Z4343957860096 54cd999214661f855b94bff34b63c691 Copy

Z4343957861794 4c34417f0616b9e326382cbca919bc68 Copy

Z4343957864020 6441e46a0809383c8a8c45cd2be9bbf4 Copy

Z4343957870153 78494bf9f7efde716e7dc65125ec6066 Copy

Z4343957872768 Face4522036a25fa3e1d268902f72311 Copy

Z4343957872902 Adb9d605ac1383bbc77240d13c0dd2a5 Copy

Z4343957874669 86b4553f81d622a685cd60750c30fa27 Copy

Z4343957880588 9dc5e3cb151dd0fa24c329075e7043da Copy

Z4343959502084 5107408f55c6f48bea967ac3cc4e0d98 Copy

Z4343959506964 1b2cc9e776f30ab730fda3ae7fb05c9e Copy

Z4343959508855 482933f137a5ccc97e3b95a656e89f3c Copy

Z4343959570046 C1a6ff73aa326988b806085c5f130904 (1) Copy