GUCCI DIONYSUS MINI GG XÁM

570.000

GUCCI DIONYSUS MINI GG

👉🏻sz 18 CM ( THOẢI MÁI ĐỰNG ĐT)

👉🏻FULLBOX + TÚI VẢI HÃNG XỊN + BỌC GIẤY NẾN SIÊU XỊN

Mô tả

Mô tả

GUCCI DIONYSUS MINI GG XÁM

GUCCI DIONYSUS MINI GG XÁM

GUCCI DIONYSUS MINI GG XÁM

GUCCI DIONYSUS MINI GG XÁM