BURBERRY VINTAGE CẮP NÁCH

400.000

👜 BURBERRY VINTAGE CẮP NÁCH SP FULLBOX SEAL
💰 400
🌺 Size: 24cm
⚜️ Chất da dày dặn với màu bbr hót trend
⚜️ Form căng chuẩn đẹp, sắc nét, thiết kế bên hông với túi giả độc lạ
⚜️ Kèm tag sao lun nha
⚜️ Fullbox seal bill code

 

Mô tả

Mô tả

Z4744405372208 C3b0c253ba531e66e6a8576370d04143 Copy

BURBERRY VINTAGE CẮP NÁCH

Z4744405397974 2ed2ff781807ef6df4afe80013dd234f Copy

BURBERRY VINTAGE CẮP NÁCH

Z4744405408585 7ee3cfea907651bfe07cd3ded6eff740 Copy

BURBERRY VINTAGE CẮP NÁCH

Z4744405415555 E0dfd3302b5a9c9f4a991c6bc1f5e1f1 Copy

BURBERRY VINTAGE CẮP NÁCH

Z4744405429238 Eaf3bbc808b96f1871ecdac4ebaebca3 Copy

BURBERRY VINTAGE CẮP NÁCH

Z4744405446705 5ec31bd9eb622a5d6e243c87bba84873 Copy

BURBERRY VINTAGE CẮP NÁCH

Z4744405459859 Df0c01909e95dfbf0d9b71e877e8a0a3 Copy

BURBERRY VINTAGE CẮP NÁCH

Z4744405466063 681e2f3b1cb9f87c372cf175d43e3feb Copy

BURBERRY VINTAGE CẮP NÁCH