GUCCI MONOGRAM OPHIDIA MESSENGER BAG FULLBOX

510.000

GUCCI OPHIDIA MONOGAM FULL BOX

Mặt khoá: Khoá kim loại cao cấp không gỉ

Chất liệu: da bò

Màu sắc: Màu be

Kích thước: 16x24x8cm

Mô tả

Mô tả

Z4770818940855 63dac4ee9e61579f35e5c009c988dac1

Z4770818952205 7f95a3b64b28828a10075ea7e28c258a

Z4770818952445 Ba2fb38447335ff79c0dbc8819d23e3e

Z4770818958622 24a7c401459a52fbff0928630a939db4

Z4770818966205 272b09fbd0f16aad01ec34aa3b7a3b11

Z4770818967623 0f2a07022ccc2050dfd61161a49941fb

Z4770818972153 09275eaf685a3a3ad52efedebdca298b

Z4770818985113 E7106e3bcc434c66d404fcefbaa940ed

Z4770818991878 A202e95ddbe528a8b2bb4cb2ed71298a

Z4770818998800 4fb934e6b06a127f498c641a8af9414e

Z4770818999016 958a7ae371371b18dc138334ed5a208a