GUCCI OPHIDIA SMALL SHOULDER BAG XÁM ĐEN

550.000

GUCCI OPHIDIA SMALL SHOULDER BAG XÁM ĐEN
👉🏻 full 2 boox víp
👒Size: 22cm
👒Chất da họa tiết gu ci dày mềm nặng tay
👒 Form căng đẹp, lót kèm codes
Mô tả

Mô tả

Z5257666762923 57a31ef69954a096195c554c95b2bb5d Copy

GUCCI OPHIDIA SMALL SHOULDER BAG XÁM ĐEN

Z5257666773339 B666a61d2f1a2222baca9f396d367d2b Copy

GUCCI OPHIDIA SMALL SHOULDER BAG XÁM ĐEN

Z5257666773523 0512e894daa7fded351ca3a5460a480b Copy

GUCCI OPHIDIA SMALL SHOULDER BAG XÁM ĐEN

Z5257666780870 8af3ae1428b68032335f921cf039edcf Copy

GUCCI OPHIDIA SMALL SHOULDER BAG XÁM ĐEN

Z5257666784002 83971cab99c9b419dcc602712889aa45 Copy

GUCCI OPHIDIA SMALL SHOULDER BAG XÁM ĐEN

Z5257666791598 337b43d695f087131aa059ef541eb045 Copy

GUCCI OPHIDIA SMALL SHOULDER BAG XÁM ĐEN