TÚI CHANEL CLASSIC MEDIUM MÀU NÂU

520.000

  • Size 25.5 x 15.5 x 6.5 cm
  • Phần cứng bằng thép mạ vàng14K
  • Hàng chuẩn authentic
  • Full box và phụ kiện
Mô tả

Mô tả

Img 4467 Copy

TÚI CHANEL CLASSIC MEDIUM MÀU NÂU

Img 4468 Copy

TÚI CHANEL CLASSIC MEDIUM MÀU NÂU

Img 4469 Copy

TÚI CHANEL CLASSIC MEDIUM MÀU NÂU

Img 4470 Copy

TÚI CHANEL CLASSIC MEDIUM MÀU NÂU

Img 4471 Copy

TÚI CHANEL CLASSIC MEDIUM MÀU NÂU

Img 4472 Copy

TÚI CHANEL CLASSIC MEDIUM MÀU NÂU

Img 4473 Copy

TÚI CHANEL CLASSIC MEDIUM MÀU NÂU