TÚI XÁCH HM KELLY POCHETTE SUPER

450.000

🔥KL21 ảnh chụp thật ạ

👜 HM KELLY POCHETTE SUPER SIZE

🌺 Size: 21.5cm

🌺 Màu: đen trắng khaki

⚜️Chất da epsom dày đẹp

⚜️Phom chuẩn cân đối, quai xách cứng cáp.

⚜️Phiên bản 2 dây đeo kèm phụ kiện ổ chìa khoá đầy đủ xịn xò

⚜️Nobox

Mô tả

Mô tả

Z5184506325521 C8bf499d149c36c250895c4113635e7d Copy

Z5184506336177 4902f67a723e1653bb8e65d0112f49ce Copy

Z5184506338346 A54f2f653622b959ea2f9ecfe60a7ada Copy

Z5184506338603 C5903436eb312ed3c2f906161144bc75 Copy

Z5184506341210 B8c34a35f8d28a6365fb593ad7a4402c Copy

Z5184506346142 F938488669628bbd4ac7f27cdf6d3d3f Copy

Z5184506348084 E9467293c0ebc6cd735012186a6c6723 Copy

Z5184506349464 0d18d2401d2d34f2cb5471a87e32e385 Copy

Z5184506355530 Ae321bdb199bfad278ba8f5e2117c8e7 Copy

Z5184506355647 4a8faf598e7ed284193e19692c723d33 Copy

Z5184506359863 C7012f73b3962e1de4ac81ee66e42882 Copy

Z5184506363212 51aaaf57decd1598f1416e8b6da0de8b Copy

Z5184506368416 266354661f9cafa4f98e97329dacd968 Copy

Z5184506370155 3faa313bc30f0f8aa2f79b847fde6858 Copy

Z5184506370282 02465e00f61ab8ba96521b683210f15b Copy

Z5184506371161 0e32dace2989ffa76320581553f58e66 Copy

Z5184506380034 47a90b145966d6cf64ef91fe2db80c7e Copy

Z5184506380778 C9c322810f23125861820f9e293390e0 Copy

Z5184506380885 Ebedac051c92831b77416da48fee8c3b Copy

Z5184506382397 1970883c32455dbc258a90f75acaf0ab Copy

Z5184506390909 D157a2e9a4ef47befec8a26aac7dd4b5 Copy

Z5184506391032 E29a25c7980a00a8d401353ada4ffc13 Copy

Z5184506391896 D3375bc7113f2ee678a07250b546caa6 Copy

Z5184506393820 9d680b8da0e0b8c931ab711a466626a7 Copy

Z5184506401431 4d744e09657ef5e5b23661bb2ae28cf3 Copy

Z5184506402597 96c63d5ee0229348574cbceac7f276a5 Copy

Z5184506402737 35ead52b7ccf1735717bd06c28e7e53c Copy

Z5184506402991 Ae02e4dc2202e0eed136150116e0e532 Copy

Z5184506411022 C64717fed51a6bdc61cd66a60556e136 Copy

Z5184506415687 De2292dbc8b343df7afde7239e57cabb Copy