DIOR LADY CROC MIX WHITE & BLACK SP FULLBOX

540.000

👜 DIOR LADY CROC MIX WHITE & BLACK SP FULLBOX

🌺 Size: 18cm

⚜️ Chất da sấu sần dày đẹp mix trắng đen thời thượng

⚜️ Form căng đẹp, lót lụa đỏ , toàn bộ phụ kiện tag full đá cịn xò

⚜️ Kèm dây đeo chéo bảng to

⚜️ Fullbox.

Mô tả

Mô tả

Z5200231325658 C27702e2ad62194a7b550f3f96079955 Copy

Z5200231335094 1c26437889bbaf2a33e24b75d3a03614 Copy

Z5200231339126 3cad7e97477ff6cce7bffb6dae9eebab Copy

Z5181967151348 980f60bb066b8f95a745f0a08648a922 Copy

Z5181967154933 04ddb2f5b9363dc60abd2291bb5b47bd Copy

Z5181967156584 B8a0f4b33e761e3c68b67ff06d32aa8f Copy

Z5181967159656 2c0c2bea7938c8e61e126eb3ac4b507b Copy

Z5181967166979 77a08897088c69264c9ee6edf587d2fd Copy

Z5181967168245 Ef14e9c4b99b62b47106c442018c1943 Copy