DIOR LADY 3 Ô SUPER FULLBOX

500.000

🔥 6621 em về tiếp lô 3 ô đủ màu ạ
👜 DIOR LADY 3 Ô SUPER FULLBOX
🌈 Tag vàng, da bóng
🌺 Size: 17cm
⚜️ Chất da bóng ô căng phụ kiện tag vàng
⚜️ Form căng đẹp,
⚜️ Kèm 2 dây đeo thay đổi